پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ , ۲۳:۴۸:۳۷
avatar avatar avatar

برچسب: توزیع یک تن گوشت در میان نیازمندان شهرستان دهگلان

توزیع یک تن گوشت در میان نیازمندان شهرستان دهگلان

حدود یک تن گوشت منجمد با همت گروه های جهادی در میان نیازمندان شهرستان دهگلان توزیع شد

۱۴۰۰/۱۲/۱۰