یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۱۳:۵۳:۵۲
avatar avatar avatar

برچسب: استاندار کردستان سلامت و شفافیت مالی را رویکرد اصلی مدیریت اجرایی استان عنوان کرد و عملکرد شفاف مدیران دستگاه‌های اجرایی را باعث افزایش اعتماد و امید مردم به نظام دانست.

سلامت و شفافیت مالی رویکرد اصلی مدیریت اجرایی استان است /دستگاه‌های نظارتی مشاور امین مدیران اجرایی باشند

استاندار کردستان سلامت و شفافیت مالی را رویکرد اصلی مدیریت اجرایی استان عنوان کرد و عملکرد شفاف مدیران دستگاه‌های اجرایی را باعث افزایش اعتماد و امید مردم به نظام دانست.

۱۴۰۰/۱۲/۲۷