یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ , ۰۲:۱۸:۱۱
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت ۱۷:۵۹
لینک کوتاه مطلب:

سال ۱۳۹۴

سالنامه آماری استان کردستان در سال ۱۳۹۴


فصل ۱- سرزمین و آب و هوا
دانلود [۶۸۸]

 


فصل ۲- جمعیت
دانلود [۹۴۴]

 


فصل ۳- نیروی انسانی
دانلود [۵۷۲]

 


فصل ۴- کشاورزی، جنگلداری و شیلات
دانلود [۲۰۱۷]

 


فصل ۵- معدن
دانلود [۵۱۸]

 


فصل ۶- نفت و گاز
دانلود [۶۲۶]

 


فصل ۷- صنعت
دانلود [۴۷۷]

 


فصل ۸- آب و برق
دانلود [۴۹۰]

 


فصل ۹- ساختمان و مسکن
دانلود [۴۰۵]

 


فصل ۱۰- بازرگانی، رستوران و هتلداری
دانلود [۳۸۳]

 


فصل ۱۱- حمل و نقل
دانلود [۴۷۰]

 


فصل ۱۲- بازارهای مالی
دانلود [۳۷۸]

 


فصل ۱۳- امور قضایی
دانلود [۵۴۳]

 


فصل ۱۴- بهزیستی و تامین اجتماعی
دانلود [۴۵۲]

 


فصل ۱۵- آموزش
دانلود [۴۵۴]

 


فصل ۱۶- بهداشت و درمان
دانلود [۴۸۶]

 


فصل ۱۷- فرهنگ، ورزش و جهانگردی
دانلود [۴۳۲]

 


فصل ۱۸- عمران شهری
دانلود [۵۷۵]

 


فصل ۱۹- بودجه عمومی استان
دانلود [۴۹۱]

 


فصل ۲۰- هزینه و درآمد خانوار
دانلود [۴۸۳]

 


فصل ۲۱- شاخص های قیمت
دانلود [۴۱۱]
بازدید [ ۸۷۳۸ ]